NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ

Společný projekt obcí
s názvem Bělá

logo

Aktuální teplota

16.9.2019 07:09

Aktuální teplota:

12,9 °C

Vlhkost:

64,8 %

Rosný bod:

6,4 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Pranostika na akt. den

Na Ludmily světice obouvej střevíce.

NABÍDKA PRÁCE A FIRMY V REGIONU

Ziveobce.cz 


odkaz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Třídění odpadů

Třídění a likvidace odpadu v obci Horní Bělá


 

Komunální odpad:

Komunální odpad, který již nejde dále roztřídit, se ukládá do přidělených popelnic. Jejich svoz probíhá dle svozového plánu firmou Becker Bohemia, s.r.o..
Pro obec Horní Bělá je svozovým dnem ÚTERÝ.

Komunální odpad se vyváží v období:

  • od 1.5. - 30.9.   1x za 14 dní
  • od 1.10. - 30.4. 1x za   7 dní

 

Na každé poplenici je nutné mít vylepenou známku na příslušný rok. Tuto známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplaků za odpady.

Odpady, které mají povahu komunálního odpadu, ale nevejdou se do popelnice, lze umístnit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou v každé obci. 

Tříděný odpad:

V naší obci třídíme plasty, sklo, papír, nápojové kartony. Tyto odpady se třídí do příslušných kontejnerů (umístnění je v níže uvedené tabulce).

Vývoz tříděného odpadu: (plasty1x 14 dní, papír 1x měsíc, sklo 1x 3 měsíce)

Upozornění: pokud jsou již kontejnery plné, nenechávejte odpad kolem kontejnerů. Může to být posuzováno jako přestupek proti pořádku, za což je možné uložit pokutu dle příslušné vyhlášky obce.

 

Umístnění sběrných kontejnerů na tříděný odpad v obci:

 

plasty (žlutý)

sklo(zelený)

papír (modrý)

nápojové kartony (červený)

Horní Bělá (u hostince)

x

x

x

 -

Horní Bělá (u obchodu)

x

x

x

x

Horní Bělá ("v průhonu")

x x x  

Vrtbo

x

x

x

x

Hubenov

x

x

x

x

Tlucná

x

x

x

x

 

Bioodpady: kontejnery jsou umístněny v jednotlivých obcích

(zelené s označením bioodpad)

 

Vyhlášky obce upravující nakládání s odpadypoplatky za likvidaci a svoz odpadů naleznete na úřední desce.


MŽP Dětem - Baner

Proč třídíme odpady?

Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále.

Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že se to má dělat.

Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

  1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
  2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
  3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

 

Kolik produkujeme odpadů?

Skladba domovního odpadu (% hmotnosti)

22 % papír, 13 % plasty, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad, 18 % bioodpad, 35 % zbytek

 

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

 

Více informací se dozvíte na na stránkách www.jaktridit.cz, kde naleznete nepřeberné množství informací souvisejících s tříděním a recyklací odpadů.

Další informace jsou dostupné na stránkách autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci nebo na stránkách neziskové společnosti ASEKOL s.r.o. - systému zpětného odběru elektrozařízení.

 Třídění odpadů