CzechPoint

CzechPoint

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Czech POINTCzech POINT

 

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl ulehčit a zjednodušit komunikaci občanů s úřady.

Czech POINT je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan  může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude možné také učinit jakékoliv podání ke státu.

 

Obecní úřad Horní Bělá provádí na žádost občanů legalizaci a vidimaci listin a podpisů.


Obecní úřad Horní Bělá vydává na žádost občanů ověřené výpisy:  

- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

- Rejstřík trestů
- Výpis bodového hodnocení řidiče

 

Výpisy jsou vydávány v úředních hodinách Obecního úřadu Horní Bělá.

Správní poplatky:

Výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis bodového hodnocení řidiče
                                               1. strana ……………………..100,-- Kč
                                               2. a každá další strana …..... 50,-- Kč

Výpis z rejstříku trestů ………….………………………….…… 100,-- Kč


 

Jaké doklady žadatelé o výpis mají doložit

 

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí

název katastrálního území, parcelní číslo
daného pozemku či číslo listu vlastnictví

 

 

Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů  je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany o jejich stavu trestných bodů (bez bodů ve správním řízení), nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.  

Výpis lze vydat osobě, které se výpis týká. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Žadatel musí předložit na pracovišti Czech POINTu platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít přiděleno rodné číslo, to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky.

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK