NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ

Společný projekt obcí
s názvem Bělá

logo

Aktuální teplota

25.1.2021 12:18

Aktuální teplota:

0 °C

Vlhkost:

82,2 %

Rosný bod:

-2,7 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává.

Pranostika na akt. den

Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

NABÍDKA PRÁCE A FIRMY V REGIONU

Ziveobce.cz 


odkaz

Obsah

HISTORIE
 

Myslivecké sdružení Sv. Hubert Horní Bělá je dobrovolným sdružením občanů. Již od roku 1947 sdružuje občany stejného zájmu v různém územním uspořádání.
Dnešní sdružení se vytvořilo po řadě reorganizací a slučování, podle měnícího se územního uspořádání obcí. Větší a poslední reorganizace proběhla v roce 1979, kdy se sloučilo MS „Svatý Hubert“ Horní Bělá a MS „Stráž“ Líté v nové sdružení Dolní Bělá.Toto sdružení obhospodařovalo historicky největší výměru honitby, která byla 1650 ha a zaujímala i část katastrálního území obce Nekmíř a Dražeň.
Podle nového mysliveckého zákona došlo 1.4. 1993 k transformaci MS Dolní Bělá do současné podoby s názvem MS „Svatý Hubert“ Horní Bělá. Sdružením vlastníků pozemků bylo vytvořeno Honební společenstvo „Bělá“, které výkon práva myslivosti postoupilo našemu mysliveckému sdružení.
V honitbě se vyskytuje tato užitková zvěř: zajíc, bažant, koroptev, kachna, zvěř srnčí. Ze zvěře škodlivé pak: liška, jezevec, obě kuny, káně, jestřáb, krahujec, vrána, straka, krkavec a další. Nepravidelně se vyskytuje migrující zvěř: prase divoké, jelen sika a v poslední době i zvěř dančí.
Změnou přírodních podmínek a zhoršením životního prostředí pro zvěř drobnou došlo k úbytku zajíce polního a bažanta obecného, kteří byli v této honitbě vždy dominantní zvěří. Zajíc není z tohoto důvodu loven již více než 15 let. Jeho početní stav je stále pod hranicí normovaných stavů.
Myslivecké sdružení úzce spolupracuje s OÚ Horní Bělá při pořádání kulturních akcí. V roce 2012 pořádalo myslivecké sdružení již 55. myslivecký ples. Každoročně myslivecké sdružení reprezentuje Horní Bělou organizováním kynologických akcí, jejichž význam překračuje rámec okresu i Plzeňského kraje. Jedná se o celorepublikové akce, v některých případech i s mezinárodní účastí ( Memoriál R. Kristla, Memoriál Františka Hebedy).
Členové našeho MS se pravidelně podílejí na zlepšování podmínek pro život zvěře. V rámci spolupráce s obcí podporujeme akci revitalizace krajiny na základě zpracované územní studie.

 

 

Bývalí funkcionáři
myslivečtí hospodáři předsedové sdružení     
Václav Pešek Václav Plic
Josef Vrchlavský Karel Sícha
PaedDr. Jaroslav Podlena Vlastislav Eret